دوشنبه, 01 بهمن 1397

Enter Title

   کمينه

باسمه تعالی

ملاقات حضوری با دبیر هیئت اجرایی جذب با تعیین وقت قبلی در روز های یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه صورت می گیرد . 

جهت هماهنگی زمان ملاقات با تلفن های داخلی 2702 و 2703و یا شماره 88058945 تماس حاصل فرمایید . 

حق انتشار اطلاعات برای دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا محفوظ می باشد. اجرا و پشتیبانی :مرکز ICT